Harum Manis Dan Teori Harga Keseimbangan

harum manis

Kita tahu dalam beberapa artikel yang lepas membicarakan bagaimana pengguna & peniaga memberi respon terhadap perubahan harga barang melalui supply curve dan demand curve. Kali ini kita akan selongkar bagaimana aktiviti jual beli sebenarnya secara tidak langsung telah menentukan harga sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Sebelum apa-apa, anda perlu kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan harga […]