sosialisme

Perbezaan Perancangan Kewangan Secara Kapitalisme, Sosialisme & Islam

Sebelum memahami konsep perancangan kewangan secara Islam, kenali dulu konsep Kapitalisme & Sosialisme. Konsep Kapitalisme mengatakan bahawa harta yang dimiliki adalah harta kita secara mutlak dan tiada siapa berhak ke atas harta tersebut. Keuntungan adalah segala-galanya dalam kapitalisme. Oleh itu, tidak menghiraukan bagaimana cara mendapatkan keuntungan tersebut. Manakala, konsep Sosialisme menidakkan pemilikan harta yang dimiliki …

Perbezaan Perancangan Kewangan Secara Kapitalisme, Sosialisme & Islam Read More »